Proti kapitulaciji

by BORGHESIA

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  FREE DOWNLOAD
  ... or choose your own price and support!
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  New Borghesia album on digipack CD. Artwork by Matej Stupica.

  Includes unlimited streaming of Proti kapitulaciji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €12 EUR

   

1.
2.
04:23
3.
04:30
4.
(free) 03:30
5.
05:04
6.
7.
04:18
8.
9.
10.
04:56
11.
04:25
12.

about

Borghesia’s new album is a free-floating retrofuturist industrial art rock epic based on Srečko Kosovel’s modernist poetry that sits somewhere between an alternative soundtrack of Blade Runner, the uncanny ambience of Coil, melancholy of Berlin era David Bowie and immediacy of Nine Inch Nails.

credits

released October 23, 2018

license

all rights reserved

tags

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Track Name: Odprite muzeje
ODPRITE MUZEJE
Odprite muzeje!
Po Evropi že strašijo
mrliči — ideje.
Odprite muzeje
za nacionalizem,
za mrtve ideje.
Odprite grobnice!
R. I. P.!

- - -

OPEN MUSEUMS
Open museums!
The dead-ideas
Already hunt Europe.
Open museums,
to nationalism,
to dead ideas.
Open tombs!
R.I.P.
(Translation: Katarina Jerin)
Track Name: Kons
KONS
Truden evropski človek
strmi žalostno v zlati večer,
ki je še žalostnejši
od duše njegove.
Kras.
Civilizacija brez srca.
Srce je brez civilizacije,
Izmučena borba.
Evakuacija duš.
Večer peče kot ogenj.
Smrt Evrope!
Usmiljenje! Usmiljenje!
Gospod profesor,
razumete življenje?

- - -

CONS
The tired European
stares sadly into a golden evening
sadder still
than his soul.
The Karst!
Civilization lacks a heart.
The heart lacks civilization.
An exhoused struggle.
Evacuation of souls.
The evening burns like fire.
The dead is Europe!
Mercy! Mercy!
Professor, sir,
do you understand me?
(Translation: Katarina Jerin)
Track Name: Na piramidi
NA PIRAMIDI
Kakor mrlič v marmornem
grobu.
V srcu ljudi so zlati dolarji.
Oči nas peko od pepela.
Elektromotor
brni, brni, brni
po mojih zobeh.
Ogenj pod skalo gori, gori,
gori.
Socializacija zlate produkcije.
Konec razvoja.
Konec, o človek!
O človek!
Človek z zlatim srcem
stoji
na beli piramidi

- - -

IN A PYRAMID
Like a corpse in a marble
tomb.
Gold dollars in human hearts.
Our eyes ache from ash.
An electric motor
whirs, whirs, whirs
on my teeth
The fire beneath the rock burns, burns
burns.
The socialisation of golden production.
The end of evolution.
The end, oh man!
Oh man!
Man with a gold heart
stands
on a white pyramid.
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Ljubljana spi
LJUBLJANA SPI
V rdečem kaosu prihaja
novo človečanstvo!
Ljubljana spi.
Evropa umira v rdeči luči.
Vse telefonske zveze pretrgane.
O, saj je brezžični!
Slepi konj.
[Tvoje oči kot da so iz
italijanskih slik.]
Iz rjavih zidov
vstajajo beli stolpovi.
Potop.
Evropa stopa v grob.
Prihajamo z orkanom.
S strupenimi plini.
[Tvoje ustne so kot jagoda.]
Ljubljana spi.
Kondukter na tramvaju spi,
V kavarni Evropi
čitajo Slovenski narod.
Trkanje biljardnih krogel.

- - -

LJUBLJANA IS ASLEEP
In red chaos a new humanity
is approaching! Ljubljana is asleep.
Europe is dying in a red light.
The phone lines are all dead.
Oh, but this one is cordless.
A blind horse.
[As if your eyes were from
Italian paintings.]
White towers rise
out of dun walls.
The flood.
Europe is stepping into a grave.
We come with a hurricane.
With poison gasses.
[Your lips are like strawberries.]
Ljubljana is asleep.
On the tram the conductor is asleep
Slovenski narod
is read in the Europa cafe.
The clicking of billiard halls
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Razočaranje
RAZOČARANJE
Nad spečim otrokom čuje Bog.
Nad nami čuje pest bajonet.
In naši obrazi
so mrtvi od sanj.
On je pokopan.
Črne postave gredo mimo vsak dan.
STRELJAJTE!
STRELJAJTE! STRELJAJTE!
Naši obrazi
so mrtvi od sanj.
Njegov obraz krvavi.
Z ironijo
nad snegom zvezde bleščijo.

- - -

DISAPPOINTMENT
God keeps watch
Over a sleeping child.
The first-bayonet
Keeps watch over us.
And our faces
Are dead with dreams.
He is buried.
Black silhouettes pass
by each day.
SHOOT!
SHOOT!
SHOOT!
Our faces
are dead with dreams.
His face is bleeding.
The stars shine above the snow
With irony.
(Translation: Katarina Jerin)
Track Name: Jaz protestiram
JAZ PROTESTIRAM
Vi vsi, sedeči po gledališčih,
barih in kavarnah
in drugih zabaviščih:
Jaz protestiram!
Sredi bolečin,
neizprosnih borb
te preklinjam
jaz,
propalega naroda
propali sin.
Jaz, bedni človek,
bedni, izgubljeni,
ki iščem ljubezni odrešilne
pri ženi.
Jaz, poln bolečin,
propalega naroda
propali sin.

- - -

I PROTEST
Everyone of you, sitting in theatres,
bars and coffee houses
and other haunts of pleasure:
I protest!
In pain,
nuthless struggles,
I curse you,
I,
the fallen nation's
fallen son.
I, the wretched man,
the wretched, lost man,
seeking redemptive love
in a woman.
I , full of pain,
the fallen nation's
fallen son.
(Translation: Katarina Jerin)
Track Name: Evropa umira
EVROPA UMIRA
Evropa umira.
Društvo narodov in apoteka,
oboje je laž.
Operacije. Revolucije!
Na sivi cesti stojim.
Rjavo listje pada z vej
in jaz se samo enega bojim,
kadar to drevo bo golo, črno stalo
in siva polja
in majhne hišice
in bom kričal,
pa bo vse, vse naokoli
molčalo.

- - -

EUROPE IS DYING
Europe is dying.
The League of Nations and the aphotecary,
both are a lie.
Opearitons. Revolutions!
On a grey road I appeas.
Brown leaves are falling from trees,
and only one thing I fear.
When this trees are black, no longer verdand
and grey fields
and samll houses
and I will sceram
that everything, everywhere around
will be silent.
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Razočaranja I
RAZOČARANJA I.
Nepremagljivi govori
iz mene.
Nepremagljivi jaz.
Nadzemski.
preklinja vas!
Za malo sonca
bi živeli.
Za malo vetra,
ki v dolino veje,
za malo sonca,
ki srce ogreje.
Pa ste prodali nas
za zlat denar
in ste steptali nas;
pa kaj vam mar
za nas, ki v dnu temnic
umiramo,
za nas, ki brez pravic
so upiramo.
Vi pošiljate ovaduhe nad nas.
Nepremagljivi govori
iz mene.
Nepremagljivi jaz.
Nadzemski.
Preklinja vas.

- - -

DISAPPOINTMENTS I.
Invincible man
speaks through me.
Invincible I.
Celestial man.
Cursing you!
You would live
for a little sun.
For a little wind
blowing into the valley,
for a little sun
warming the heart.
So you had us sold
for pieces of gold
and trod us down;
what do you care
about us in the bottoms of dungeons
dying,
for us, rebelling
without rights.
Sending informers against us. —
Invincible man speaks
through me.
Invincible I.
Celestial man.
Cursing you.
(Translation: Katarina Jerin)
Track Name: Moj črni tintnik
MOJ ČRNI TINTNIK
Moj črni tintnik se sprehaja
v fraku.
Kakor megla.
Vsa dežela zastrta, gluha.
Na senu leži melanholični maček.
Cvili s svojo zlato violino!
Da, da, da.
A A A
A A A

- - -

MY BLACK INK BOTTLE
My black ink bottle strolls around
in a tail coat.
Like fog.
The whole country veiled, deaf.
A melancholy cat lying on the hay.
Squeaking on its golden violin.
Da, da, da.
A A A
A A A
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Destrukcije
DESTRUKCIJE
O laž, laž, evropska laž!
Samo destrukcija lahko te ubije!
Samo destrukcija.
In katedrale in parlamenti:
laž, laž, evropska laž.
In Društvo narodov laž,
laž, evropska laž.
Rušiti, rušiti!
Vse te muzeje faraonov,
vse te prestole umetnosti.
Laž, laž, laž.
O Sofija, o katedrala.
O mrtveci, ki boste rešili
Evropo. O mrtveci
beli, ki stražite Evropo.
O laž, laž, laž.
Rušiti, rušiti, rušiti!
Milijoni umirajo,
a Evropa laže.
Rušiti. Rušiti. Rušiti

- - -

DESTRUCTIONS
Oh, a lie, a lie, a Europian lie!
Only destructions can kill you!
Only destruction.
And the cathedrals and parlaments:
a lie, a lie, a Europian lie.
And the League of Nations a lie,
a lie, a European lie.
To destroy, to destroy!
All these museums of Pharaons,
all these thrones of art.
A lie, a lie, alie.
Oh Sophia, oh the cathedral.
Oh the dead, who will sace
Europe , O the dead,
All white, who guard Europe.
Oh lye, a lie, alie.
To destroy, to destroy, to destroy!
Millions are daying,
but Europe is lying.
To destroy, To destroy, To destroy!
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Rodovnik
RODOVNIK
Suženj.
Suženj Hlapec.
Suženj Hlapčevič Hlapec.
Suženj Sužnjevič Hlapčevič Ponižni.
Suženj II.
Suženj Ponižnjevič III.
Hlapčevič IV.
Janez Ponižni, Strahopetni, Velepotezni

- - -

A GENEALOGY
Slave.
Slave the Servant.
Slave Servantich the Servant.
Slave Slavetich Servantich the Humble.
Slave II.
Slave Humblich III.
Servantich IV.
Janez the Humble, the Craven, the Grandiose.
(Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
Track Name: Blizu polnoči
BLIZU POLNOČI
Blizu polnoči
Muhe v čaši umirajo.
Ogenj je ugasnil.
Lepa Vida, bridkost je
v tvojem spominu.
Stravinski v avtomobilu.
Bučanje morja.
O biti 5 minut sam.
Srce — trstje bolno.
Zato je Trst lep.
Bolečina cvete v lepoti.

- - -

CLOSE TO MIDNIGHT
Close to midnight.
Flies dying in a glass.
The fire has died out.
Fair Vida, there is
sorrow in your memory.
Stravinsky in a car.
The roaring of the sea.
Oh, to be alone for 5 minutes.
The heart-Trieste is ill.
That is why Trieste is beautiful.
Pain blossoms in beauty.
(Translation: Katarina Jerin)

Moonlee Records recommends:

If you like Proti kapitulaciji, you may also like: