We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Proti kapitulaciji

by BORGHESIA

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  FREE DOWNLOAD
  ... or choose your own price and support!
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  New Borghesia album on digipack CD. Artwork by Matej Stupica.

  Includes unlimited streaming of Proti kapitulaciji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €12 EUR

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  New Borghesia album on double 12" vinyl, including fat booklet. Artwork by Matej Stupica.

  Includes unlimited streaming of Proti kapitulaciji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €20 EUR or more 

   

1.
ODPRITE MUZEJE Odprite muzeje! Po Evropi že strašijo mrliči — ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice! R. I. P.! - - - OPEN MUSEUMS Open museums! The dead-ideas Already hunt Europe. Open museums, to nationalism, to dead ideas. Open tombs! R.I.P. (Translation: Katarina Jerin)
2.
Kons 04:23
KONS Truden evropski človek strmi žalostno v zlati večer, ki je še žalostnejši od duše njegove. Kras. Civilizacija brez srca. Srce je brez civilizacije, Izmučena borba. Evakuacija duš. Večer peče kot ogenj. Smrt Evrope! Usmiljenje! Usmiljenje! Gospod profesor, razumete življenje? - - - CONS The tired European stares sadly into a golden evening sadder still than his soul. The Karst! Civilization lacks a heart. The heart lacks civilization. An exhoused struggle. Evacuation of souls. The evening burns like fire. The dead is Europe! Mercy! Mercy! Professor, sir, do you understand me? (Translation: Katarina Jerin)
3.
Na piramidi 04:30
NA PIRAMIDI Kakor mrlič v marmornem grobu. V srcu ljudi so zlati dolarji. Oči nas peko od pepela. Elektromotor brni, brni, brni po mojih zobeh. Ogenj pod skalo gori, gori, gori. Socializacija zlate produkcije. Konec razvoja. Konec, o človek! O človek! Človek z zlatim srcem stoji na beli piramidi - - - IN A PYRAMID Like a corpse in a marble tomb. Gold dollars in human hearts. Our eyes ache from ash. An electric motor whirs, whirs, whirs on my teeth The fire beneath the rock burns, burns burns. The socialisation of golden production. The end of evolution. The end, oh man! Oh man! Man with a gold heart stands on a white pyramid. (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
4.
Ljubljana spi (free) 03:30
LJUBLJANA SPI V rdečem kaosu prihaja novo človečanstvo! Ljubljana spi. Evropa umira v rdeči luči. Vse telefonske zveze pretrgane. O, saj je brezžični! Slepi konj. [Tvoje oči kot da so iz italijanskih slik.] Iz rjavih zidov vstajajo beli stolpovi. Potop. Evropa stopa v grob. Prihajamo z orkanom. S strupenimi plini. [Tvoje ustne so kot jagoda.] Ljubljana spi. Kondukter na tramvaju spi, V kavarni Evropi čitajo Slovenski narod. Trkanje biljardnih krogel. - - - LJUBLJANA IS ASLEEP In red chaos a new humanity is approaching! Ljubljana is asleep. Europe is dying in a red light. The phone lines are all dead. Oh, but this one is cordless. A blind horse. [As if your eyes were from Italian paintings.] White towers rise out of dun walls. The flood. Europe is stepping into a grave. We come with a hurricane. With poison gasses. [Your lips are like strawberries.] Ljubljana is asleep. On the tram the conductor is asleep Slovenski narod is read in the Europa cafe. The clicking of billiard halls (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
5.
Razočaranje 05:04
RAZOČARANJE Nad spečim otrokom čuje Bog. Nad nami čuje pest bajonet. In naši obrazi so mrtvi od sanj. On je pokopan. Črne postave gredo mimo vsak dan. STRELJAJTE! STRELJAJTE! STRELJAJTE! Naši obrazi so mrtvi od sanj. Njegov obraz krvavi. Z ironijo nad snegom zvezde bleščijo. - - - DISAPPOINTMENT God keeps watch Over a sleeping child. The first-bayonet Keeps watch over us. And our faces Are dead with dreams. He is buried. Black silhouettes pass by each day. SHOOT! SHOOT! SHOOT! Our faces are dead with dreams. His face is bleeding. The stars shine above the snow With irony. (Translation: Katarina Jerin)
6.
JAZ PROTESTIRAM Vi vsi, sedeči po gledališčih, barih in kavarnah in drugih zabaviščih: Jaz protestiram! Sredi bolečin, neizprosnih borb te preklinjam jaz, propalega naroda propali sin. Jaz, bedni človek, bedni, izgubljeni, ki iščem ljubezni odrešilne pri ženi. Jaz, poln bolečin, propalega naroda propali sin. - - - I PROTEST Everyone of you, sitting in theatres, bars and coffee houses and other haunts of pleasure: I protest! In pain, nuthless struggles, I curse you, I, the fallen nation's fallen son. I, the wretched man, the wretched, lost man, seeking redemptive love in a woman. I , full of pain, the fallen nation's fallen son. (Translation: Katarina Jerin)
7.
Evropa umira 04:18
EVROPA UMIRA Evropa umira. Društvo narodov in apoteka, oboje je laž. Operacije. Revolucije! Na sivi cesti stojim. Rjavo listje pada z vej in jaz se samo enega bojim, kadar to drevo bo golo, črno stalo in siva polja in majhne hišice in bom kričal, pa bo vse, vse naokoli molčalo. - - - EUROPE IS DYING Europe is dying. The League of Nations and the aphotecary, both are a lie. Opearitons. Revolutions! On a grey road I appeas. Brown leaves are falling from trees, and only one thing I fear. When this trees are black, no longer verdand and grey fields and samll houses and I will sceram that everything, everywhere around will be silent. (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
8.
RAZOČARANJA I. Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. preklinja vas! Za malo sonca bi živeli. Za malo vetra, ki v dolino veje, za malo sonca, ki srce ogreje. Pa ste prodali nas za zlat denar in ste steptali nas; pa kaj vam mar za nas, ki v dnu temnic umiramo, za nas, ki brez pravic so upiramo. Vi pošiljate ovaduhe nad nas. Nepremagljivi govori iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Preklinja vas. - - - DISAPPOINTMENTS I. Invincible man speaks through me. Invincible I. Celestial man. Cursing you! You would live for a little sun. For a little wind blowing into the valley, for a little sun warming the heart. So you had us sold for pieces of gold and trod us down; what do you care about us in the bottoms of dungeons dying, for us, rebelling without rights. Sending informers against us. — Invincible man speaks through me. Invincible I. Celestial man. Cursing you. (Translation: Katarina Jerin)
9.
MOJ ČRNI TINTNIK Moj črni tintnik se sprehaja v fraku. Kakor megla. Vsa dežela zastrta, gluha. Na senu leži melanholični maček. Cvili s svojo zlato violino! Da, da, da. A A A A A A - - - MY BLACK INK BOTTLE My black ink bottle strolls around in a tail coat. Like fog. The whole country veiled, deaf. A melancholy cat lying on the hay. Squeaking on its golden violin. Da, da, da. A A A A A A (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
10.
Destrukcije 04:56
DESTRUKCIJE O laž, laž, evropska laž! Samo destrukcija lahko te ubije! Samo destrukcija. In katedrale in parlamenti: laž, laž, evropska laž. In Društvo narodov laž, laž, evropska laž. Rušiti, rušiti! Vse te muzeje faraonov, vse te prestole umetnosti. Laž, laž, laž. O Sofija, o katedrala. O mrtveci, ki boste rešili Evropo. O mrtveci beli, ki stražite Evropo. O laž, laž, laž. Rušiti, rušiti, rušiti! Milijoni umirajo, a Evropa laže. Rušiti. Rušiti. Rušiti - - - DESTRUCTIONS Oh, a lie, a lie, a Europian lie! Only destructions can kill you! Only destruction. And the cathedrals and parlaments: a lie, a lie, a Europian lie. And the League of Nations a lie, a lie, a European lie. To destroy, to destroy! All these museums of Pharaons, all these thrones of art. A lie, a lie, alie. Oh Sophia, oh the cathedral. Oh the dead, who will sace Europe , O the dead, All white, who guard Europe. Oh lye, a lie, alie. To destroy, to destroy, to destroy! Millions are daying, but Europe is lying. To destroy, To destroy, To destroy! (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
11.
Rodovnik 04:25
RODOVNIK Suženj. Suženj Hlapec. Suženj Hlapčevič Hlapec. Suženj Sužnjevič Hlapčevič Ponižni. Suženj II. Suženj Ponižnjevič III. Hlapčevič IV. Janez Ponižni, Strahopetni, Velepotezni - - - A GENEALOGY Slave. Slave the Servant. Slave Servantich the Servant. Slave Slavetich Servantich the Humble. Slave II. Slave Humblich III. Servantich IV. Janez the Humble, the Craven, the Grandiose. (Translation: Nike Kocjančič Pokorn)
12.
BLIZU POLNOČI Blizu polnoči Muhe v čaši umirajo. Ogenj je ugasnil. Lepa Vida, bridkost je v tvojem spominu. Stravinski v avtomobilu. Bučanje morja. O biti 5 minut sam. Srce — trstje bolno. Zato je Trst lep. Bolečina cvete v lepoti. - - - CLOSE TO MIDNIGHT Close to midnight. Flies dying in a glass. The fire has died out. Fair Vida, there is sorrow in your memory. Stravinsky in a car. The roaring of the sea. Oh, to be alone for 5 minutes. The heart-Trieste is ill. That is why Trieste is beautiful. Pain blossoms in beauty. (Translation: Katarina Jerin)

about

Borghesia’s new album is a free-floating retrofuturist industrial art rock epic based on Srečko Kosovel’s modernist poetry that sits somewhere between an alternative soundtrack of Blade Runner, the uncanny ambience of Coil, melancholy of Berlin era David Bowie and immediacy of Nine Inch Nails.

credits

released October 23, 2018

license

all rights reserved

tags

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Moonlee Records recommends:

If you like Proti kapitulaciji, you may also like: